Menu
thumbSakret

Rekvizīti

SIA SAKRET:

“Ritvari”, Rumbula, Stopiņu novads, LV – 2121, Latvija
Tālr.: + 371 67803650 / fakss: + 371 67803651
e-pasts: info@sakret.lv

Reģ. Nr. 40003622109
PVN reģ. Nr. LV40003622109

BlueOrange Bank AS
SWIFT: CBBRLV22
LV30 CBBR 1126 8109 0001 0

Valdes loceklis: Andis Ziedonis
Norēķinu kontaktpersona: Oksana Birkāne, finanšu direktora vietniece,
tālr.: +371 67803652 / fakss: +371 67803651
e-pasts: oksana.birkane@sakret.lv

Back to Top